Концепція інтегрованого розвитку

Агенція геопросторових рішень «АГЕОРА» пропонує розроблення ефективного інструменту стратегічного просторового планування – Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади.

Що дає Концепція інтегрованого розвитку?

 • відображає стратегічні напрямки розвитку території на основі інтеграції всіх ключових сфер – соціального та економічного розвитку, збереження довкілля та історичної спадщини, оптимізації інженерно-транспортної інфраструктури тощо
 • залучає широке коло стейкхолдерів, зокрема, мешканців громади та суб’єктів господарювання, що зареєстровані та/або здійснюють чи мають намір здійснювати господарську діяльність на території громади
 • визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку території
 • відповідає державним, регіональним та місцевим програмам розвитку

Розробляється на замовлення органу місцевого самоврядування та затверджується його рішенням.

Чому варто розробити Концепцію інтегрованого розвитку саме зараз?

 • розроблення Концепції дозволить оперативного визначити інвестиційно привабливі території та напрацювати перелік перспективних для інвестування проектів
 • новітні зміни законодавства стосовно розроблення містобудівної документації передбачають розроблення Концепції на передпроектному етапі
 • поки відсутні жорсткі вимоги щодо форми та методики розроблення Концепції, що надає можливість адаптації до вимог і потреб конкретної громади
 • наявність Концепції посилює позицію громади в конкурсах на участь у грантових програмах міжнародних донорських організацій
 • якщо у Вашої громади вже є Стратегія розвитку, то вона без сумнівів потребує доопрацювання із застосуванням просторового підходу
 • розроблення Концепції за нашою методикою передбачає залучення на всіх етапах представників місцевого самоврядування громади, що у свою чергу сприятиме підвищенню їх компетенцій у питаннях просторового розвитку, які є вкрай необхідними для ефективного розвитку громади

Що отримає громада за результатами розроблення Концепції?

 • комплексний аналіз сучасного просторового розвитку території громади, визначення проблематики та особливостей перспективного розвитку
 • альтернативні сценарії просторового розвитку територіальної громади
 • візію сталого просторового розвитку у вигляді Інтегрованої мапи просторового розвитку громади
 • матрицю пріоритизації проектів імплементації Концепції з урахуванням галузевих фокусів та територіальних аспектів
 • дорожню карту реалізації Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади

За бажанням Замовника результати розроблення Концепції можуть бути розміщені на Просторовій платформі громади для забезпечення доступу громадськості, інвесторів та інших зацікавлених сторін.