Просторова платформа громади

Агенція геопросторових рішень «АГЕОРА» пропонує розгортання просторової платформи громади для вирішення задач:

  • інтегрованого управління територіальним розвитком, земельними ресурсами
  • інформування про надання соціальних послуг населенню
  • залучення інвестиційних проектів
  • виконання законодавчих норм про публікацію відкритих даних та оприлюднення геопросторових даних в рамках національної інфраструктури геопросторових даних

Платформа легко масштабується в залежності від задач громади

і доповнюється новими даними

В залежності від потреб громади може бути обрано три рівні просторової платформи:


1. Базова просторова платформа

Призначена для офіційного інформування користувачів в мережі Інтернет про територію створеної громади, її населені пункти, інфраструктуру, інвестиційно, туристично та комерційно цікаві об’єкти. Користувачами карти виступають місцеві мешканці, потенційні інвестори в економіку громади, органи влади, індивідуальні туристи та туристичні агентства, усі зацікавлені у знайомстві з громадою.

Базова просторова платформа може бути доповнена додатковими наборами даних та інструментами про населення громади, економіку, адресний пошук, органи влади, соціальну інфраструктуру та інше. Дані платформи постійно підтримуються та оновлюються. Карти на основі платформи можуть бути вбудовані в офіційний вебсайт громади або додані у вигляді посилання.

Переглянути приклад платформи в окремому вікні можна за посиланням.

Вартість розгортання базової платформи: 10 000,00 грн.

Підготовка та публікація даних: 15 000,00 грн.


2. Тематична просторова платформа

Містить інформацію та дані про важливі напрями розвитку громади. Ми пропонуємо ряд готових тематичних рішень для платформи під ключ:

Тематичний додаток «Земельні відносини ресурси» призначений для обліку земельних ресурсів громади та управління ними. Додаток містить інформацію про кадастрові ділянки з Публічної кадастрової карти, нормативно-грошову оцінку земель, структуру використання земель та розподілу площ за сільськогосподарськими культурами.

Переглянути приклад платформи в окремому вікні можна за посиланням.

Тематичний додаток «Соціальне обслуговування» показує існуючу структуру соціальної інфраструктури громади, яка включає шкільні та дошкільні навчальні заклади, медичні центри, пожежну службу, а також розрахунок транспортної доступності населення до пунктів обслуговування.

Переглянути приклад платформи в окремому вікні можна за посиланням.

Тематичний додаток «Інвестиційні проекти» призначений для формування позитивного образу території для потенційних інвесторів. Додаток включає аналіз фінансової інформації громади, об’єктів соціально-економічної та інженерної інфраструктури, інвестиційних ділянок.

Переглянути приклад платформи в окремому вікні можна за посиланням.

Тематичний додаток «Відкриті дані» використовується для публікації топографічних планів, містобудівної, землевпорядної документації та інших відкритих матеріалів на окремі населені пункти громади або громаду загалом.

Вартість тематичної платформи залежить від наповнення та коливається у діапазоні 30 – 50 тис. грн.


3. Просторова платформа інтегрованого розвитку громади

Призначена для управління ресурсами громади, планування її розвитку, моделювання альтернативних сценаріїв розвитку, залучення населення та місцевого бізнесу громади до прийняття рішень щодо розвитку громади через комплекс інструментів платформи з поширення пропозицій місцевої влади та збору відгуків і пропозицій від зацікавлених сторін.

Вартість договірна.