Стратегічна екологічна оцінка

Агенція геопросторових рішень «АГЕОРА» надає всебічну підтримку з проведення процедури стратегічної екологічної оцінки — визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Стратегічній екологічній оцінці підлягають усі документи стратегічного планування, які затверджуються органами як державної влади, так і місцевого самоврядування — вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Метою здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки вбачаємо сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Експерти Агенції готові створити якісне джерело інформації для прийняття рішень – розробити фаховий Звіт про стратегічну екологічну оцінку будь-якого проекту державного планування, які стосуються містобудування або землеустрою, сільського, лісового, рибного чи іншого господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму тощо,

У рамках проведення стратегічної екологічної оцінки наші експерти:

 • проведуть детальний аналіз контексту планування для більш глибокого вивчення зв’язків проекту з іншими документами стратегічного планування та державними законодавчими актами, а також дотримання зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлених на міжнародному, державному та інших рівнях
 • здійснять оцінку поточного стану і прогнозних змін довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я населення на усій території проектування та детально на територіях, які ймовірно зазнають впливу внаслідок реалізації документу
 • визначать основні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення
 • складуть опис наслідків реалізації документу державного планування для довкілля та для здоров’я населення
 • здійснять обґрунтування вибору виправданих альтернатив реалізації документу, що розглядалися в процесі розроблення
 • розроблять комплекс заходів, що необхідно вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування, а також для здійснення моніторингу наслідків виконання документа для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

При цьому фахівцями Агенції забезпечуються будь-які рівні інтеграції стратегічної екологічної оцінки у процес планування:

 • розроблення стратегічної екологічної оцінки для вже розробленого документу безпосередньо перед його затвердженням
 • виконання планування та стратегічної екологічної оцінки планувальних рішень інтегровано, як паралельних процесів

Агенція також пропонує всебічну підтримку Замовника на усіх етапах здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки, а саме:

 • розроблення проекту Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 • підготовка Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та матеріалів Звіту про стратегічну екологічну оцінку для громадських обговорень та консультацій з органами виконавчої влади, а також транскордонних консультацій (за необхідності)
 • консультаційна підтримка на етапі формування Довідок про громадські обговорення та консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки